Pełniący funckję główn…

Pełniący funckję głównego ekonomisty Kredyt Banku Jakub Borowski będzie doradzał premierowi – zasiądzie w Radzie Gospodarczej działającej przy Prezesie Rady Ministrów. Nominację na to stanowisko wręczono mu 13 lutego 2012 roku.

Jakub Borowski jest doktorem nauk ekonomicznych, adiunktem w Katedrze Ekonomii II w Szkole Głównej Handlowej. Jest stypendystą DAAD (Uniwersytet Humboldta w Berlinie, uczestnikiem staży badawczych w Narodowym Banku Austrii, o Institut w Monachium, Instytucie DIW w Berlinie i Federalnym Ministerstwie Finansów RFN. Dr Borowski jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych i prasowych poświęconych polityce gospodarczej i strategii przystąpienia Polski do strefy euro. W latach 2003-2004 kierował zespołem ekonomistów NBP, którzy przygotowali Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro. W latach 2009-2010 kierował zespołem pracowników naukowych, którzy opracowali Raport na temat wpływu przygotowań i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012TM na gospodarkę Polski. W czerwcu 2011 r. nakładem Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego ukazała się jego książka pt. Integracja monetarna. Wyzwania dla Polski.

Rada Gospodarcza to organ działający przy Prezesie Rady Ministrów od 2010 roku. W skład zespołu wchodzą ekonomiści, naukowcy i praktycy biznesu, których zadaniem jest przedstawianie premierowi niezależnej i obiektywnej opinii na temat bieżących i planowanych działań rządu. Przewodniczącym Rady jest Jan Krzysztof Bielecki.

Źródło: Kredyt Bank

Pożyczki online

Popularity: 1% web directory software

Inwestycje alternatywne w Polsce do niedawna ni…

Inwestycje alternatywne w Polsce do niedawna nie były szczególnie popularne, a wiedza na ich temat była znikoma. Jednak od paru lat ta sytuacja się zmienia, a nasze portfele inwestycyjne coraz częściej wypełniane są przez wino, dzieła sztuki czy nieruchomości. Więcej miejsca inwestycjom alternatywnym poświęcają również media. W czasach braku wiary w siłę rynków finansowych chętniej dywersyfikujemy swój portfel i stawiamy na alternatywę.

Mimo to wciąż wiele osób ma problem z podaniem cech alternatywnych form inwestowania i aktywów, jakie można włączyć do tego grona. Chcąc się dowiedzieć, co Polacy wiedzą na ten temat, postanowiliśmy zapytać o zdanie użytkowników portalu finansowego Bankier.pl. Jakie otrzymaliśmy odpowiedzi? Respondenci poproszeni o wskazanie cech charakterystycznych dla alternatyw na pierwszym miejscu wskazali inwestowanie w fizyczne obiekty. Tak uważa 61 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu wskazano szansę na wysoką stopę zwrotu (59 proc., a na trzecim Pożyczki internetowe

Popularity: 1% web directory software

Europejski Bank Inwest…

Europejski Bank Inwestycyjny
udziela przedsiębiorcom kredytów na preferencyjnych warunkach. Aby z
nich skorzystać nie trzeba wysyłać dokumentów do Brukseli, wystarczy
udać się do mBanku lub MultiBanku.

Europejski Bank Inwestycyjny to
instytucja finansowa, której akcjonariuszami są państwa należące do Unii
Europejskiej. Bank pozyskuje środki na rynkach kapitałowych i pożycza
je podmiotom zarówno publicznym, jak i prywatnym, naliczając przy tym
niskie stopy procentowe. Wspiera w ten sposób m.in. małe i średnie firmy
działające w sektorze przemysłu i usług, a także projekty mające na
celu ochronę środowiska i oszczędzanie energii.

 

- W tym roku EBI chce pożyczyć Polakom
5,5 mld euro. To rekordowo wysoka kwota, wyższa o ponad miliard euro od
ubiegłorocznej. Część tych pieniędzy trafi zapewne do klientów firmowych
mBanku i MultiBanku. W ramach podpisanej niedawno umowy zyskaliśmy
bowiem możliwość udzielania kredytów finansowanych ze środków unijnych,
gwarantujących klientom preferencyjne warunki cenowe – mówi Piotr Grala, ekspert mBanku i MultiBanku ds. kredytów zabezpieczonych dla firm. – W
praktyce współpraca z EBI oznacza oprocentowanie kredytu niższe o 0,4
p.p., co przy kwocie finansowania wynoszącej nawet 12,5 mln euro (na
taką kwotę mBank i MultiBank może udzielić pożyczki w ramach EBI
oznacza znaczące oszczędności – dodaje Piotr Grala.

O kredyt z EBI mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedstawiciele
wolnych zawodów (np. lekarze, prawnicy, biegli rewidenci, architekci,
rzecznicy patentowi, rzeczoznawcy czy tłumacze przysięgli, a także
spółki osobowe i kapitałowe, w których zatrudnionych jest mniej niż 250
osób.

 

- Procedura ubiegania się o kredyt w
ramach linii EBI nie odbiega od standardowego procesu obowiązującego
dziś w mBanku i MultiBanku. Jedyną różnicą jest konieczność podpisania
oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami finansowania projektów środkami
linii EBI – mówi Piotr Grala. – Uzyskane w ten sposób
pieniądze firma może wydać na finansowanie projektów inwestycyjnych, np.
na zakup środków trwałych, pokrycie zobowiązań wynikających z bieżącego
cyklu produkcyjnego lub  finansowanie działalności badawczo–rozwojowej – dodaje ekspert mBanku i MultiBanku.

Źródło: BRE Bank

Szybka pożyczka gotówkowa

Popularity: 1% web directory software

TRANS-Cash BOX – Nowy produkt w ofercie Banku BPH

Bank BPH wprowadził do swojej oferty nową usługę dla klientów korporacyjnych – wpłaty w formie zamkniętej – TRANS-Cash BOX.

TRANS-Cash BOX to obsługa gotówkowa w uproszczonej formie, skierowana do przedsiębiorstw, które ze względu na uwarunkowania organizacyjne muszą dokonywać wpłat na swoje konta w formie zamkniętej. Są to przedsiębiorstwa, których obrót gotówkowy stanowi istotną część całkowitego obrotu firmy, a jednocześnie kończą pracę w późnych godzinach lub w nocy, np. sieci sklepów, aptek, hurtownie obracające dużą ilością gotówki.

TRANS-Cash BOX w porównaniu z dotychczasowymi rozwiązaniami obsługi gotówkowej to uproszczona procedura, szybkie załatwienie formalności, bieżące wsparcie dla klienta przy wdrożeniu i w trakcie obsługi operacyjnej przez wyspecjalizowane zespoły banku.

Firmy w ramach usługi TRANS-Cash BOX mogą bezpośrednio korzystać z sieci Banku BPH, w szczególności z 150 tzw. wrzutni pieniędzy, dostępnych o każdej porze doby na terenie całego kraju. Wpłaty mogą być dokonywane także do kas oddziałów banku.

Forma zamknięta oznacza, że klient umieszcza przygotowaną wpłatę w zamkniętym opakowaniu, które gwarantuje, że jego zawartość nie może zostać naruszona bez widocznego naruszenia zewnętrznej powłoki.

autor: Bank BPH

Szybka pożyczka

Popularity: 1% web directory software

Nowe produkty strukturyzowane w ofercie Prestige Banku Millennium

Bank Millennium rozpoczął emisję nowych produktów strukturyzowanych powiązanych z indeksem DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE i surowcami rolnymi – Amerykański Wzrost I i Koszyk Śniadaniowy I.

Amerykański Wzrost I to trzyletni produkt strukturyzowany denominowany w PLN, którego rentowność uzależniona jest od kształtowania się cen indeksu DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE (DJIA. Produkt jest skierowany do inwestorów, którzy podzielają założenie inwestycyjne przewidujące wzrost cen największych amerykańskich spółek w okresie najbliższych trzech lat. Finalna rentowność produktu będzie zależała od kształtowania się wartości indeksu DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE w czasie trwania inwestycji.

 

Zysk z produktu wyliczany jest według następującej formuły: 100% kapitału + MAX (0%; średnia wartość wskaźnika / wartość początkowa wskaźnika – 1

gdzie:

Średnia wartość wskaźnika – średnia wartość oficjalnych poziomów zamknięcia wskaźnika z trzech corocznych obserwacji

Wartość początkowa wskaźnika – oficjalny poziom zamknięcia wskaźnika w Dacie Ustalenia Wartości Początkowej Wskaźnika.

 

Kapitał jest gwarantowany w 100% w Dacie Wykupu.

 

Najważniejsze informacje o produkcie strukturyzowanym Amerykański Wzrost I:

Okres subskrypcji: 5 lipca 2010 r. – 27 lipca 2010 r. do godz. 16.00

Okres inwestycji: 3 lata

Waluta inwestycji: PLN 

Minimalna kwota: 25.000 PLN

Gwarancja kapitału w Dacie Wykupu: 100%

 

Koszyk śniadaniowy I to trzyletni produkt strukturyzowany powiązany z surowcami rolnymi, denominowany w PLN, którego rentowność uzależniona jest od kształtowania się indeksów następujących surowców:

 

Pszenica (S&P GSCI Wheat

Cukier (S&P GSCI Sugar

Kukurydza (S&P GSCI Corn

Kawa (S&P GSCI Coffee

 

Ceny surowców oparte są na indeksach pokazujących oficjalny poziom zamknięcia ogłoszony przez Standard & Poor’s.

 

Produkt jest skierowany do inwestorów poszukujących inwestycji, która może wygenerować atrakcyjne stopy zwrotu w średnim terminie, gwarantując przy tym ochronę kapitału w dacie zapadalności na poziomie 100%.

 

Zysk z produktu uzależniony jest od wartości indeksów surowców rolnych.

 

Produkt strukturyzowany Koszyk Śniadaniowy I może co roku wygenerować 11% kupon, który zostanie naliczony pod warunkiem, że wartość indeksów wszystkich czterech surowców będzie w dacie obserwacji znajdować się na równi albo powyżej 90% swojej wartości początkowej. W przeciwnym wypadku wartość naliczonego kuponu za dany rok będzie wynosić 0%. Kupony będą akumulowane i wypłacane na koniec trwania inwestycji.

 

Jeżeli warunek naliczenia kuponu został spełniony, zysk z produktu wyliczany jest według następującej formuły: 100% kapitału + suma naliczonych kuponów

 

Kapitał jest gwarantowany w 100% w dniu wykupu.

 

Najważniejsze informacje o produkcie strukturyzowanym Śniadaniowy Koszyk I:

Okres subskrypcji: 5 lipca 2010 r. – 27 lipca 2010 r. do godz. 16.00

Okres inwestycji: 3 lata

Waluta inwestycji: PLN 

Minimalna kwota: 25.000 PLN

Gwarancja kapitału w Dacie Wykupu: 100%

Pożyczki pozabankowe

Popularity: 1% web directory software


 © 2007-2017 Wordpress Themes