W Kredyt Banku od 13 czerwca b.r. można zakładać nową 6-miesięczną złotową lokatę strukturyzowaną, na której można zyskać aż 11% w skali roku. Zysk jest uzależniony od kursu dolara amerykańskiego wobec euro, produkt ma całkowitą ochronę kapitału. Subskrypcja potrwa do 21 czerwca 2012.

– Duże zainteresowanie klientów pierwszą edycją lokaty na osłabienie euro do dolara oraz utrzymywanie się niepokojących trendów na rynkach europejskich skłoniły nas do ponownego zaproponowania 6-miesięcznej lokaty strukturyzowanej w PLN, której strategia inwestycyjna zakłada dalsze umocnienie się dolara w stosunku do euro – powiedział Mikołaj Specht, dyrektor Biura Zarządzania Produktami Depozytowymi i Inwestycyjnymi w Kredyt Banku.

Nowa lokata strukturyzowana oparta jest o konstrukcję „European Digital. Klienci otrzymają oprocentowanie 11% w skali roku pod warunkiem, że kurs instrumentu bazowego, tj. kurs EUR/USD wg Europejskiego Banku Centralnego będzie znajdował się na poziomie ponad 2 centy niższym od rzeczywistego referencyjnego kursu EUR/USD wg EBC z pierwszego dnia trwania lokaty (22 czerwca. Kurs EUR/USD wg EBC Klienci mogą śledzić na stronie internetowej www.ecb.int

Proponowany produkt gwarantuje 100% ochronę kapitału.

Parametry dla 51 edycji lokaty strukturyzowanej:

• okres subskrypcji: 13/06/2012 – 21/06/2012
• okres trwania lokaty: 6M
• waluta lokaty: PLN
• minimalna kwota lokaty: 1 tys. PLN
• instrument bazowy: kurs EUR/USD wg EBC
• opcja: European Digital
• kurs początkowy: referencyjny kurs EUR/USD wg EBC z dn. 22/06/2012
• kurs odniesienia: Kurs początkowy pomniejszony o 0,0200 USD
• dzień obserwacji kursu EUR/USD: 21/12/2012
• ochrona kapitału: 100% na koniec trwania lokaty
• strategia inwestycyjna: spadek kursu EUR/USD

Pożyczki chwilówki

Similar Posts:

Popularity: 1% web directory software