Pomiędzy szczegółami umowy pożyczki oraz umowy kredytu występują pewne różnice. Pierwszą istotną jest rodzaj umowy. Umowa pożyczki co do zasady może być zawarta w formie dowolnej. Co prawda adekwatnie z art. 720 ust. 2 Kodeksu cywilnego w razie umów o wartości przekraczającej 500 zł powinna być stwierdzona pismem, co jednak wcale nie oznacza, że niedotrzymanie tego warunku będzie oznaczało nieważność umowy.

Tymczasem w przypadku umowy kredytu, zgodnie z art. 69 ust. 2 Prawa bankowego powinna być ona wykonana na piśmie i definiować m.in. strony umowy; cel dla jakiego udzielono kredytu; zasady i czas spłaty; wysokość oprocentowania; wysokość prowizji.

Similar Posts:

Popularity: 1% web directory software