Depozyty gospodarstw domowych w krajowej walucie skurczyły się w marcu, jeszcze przed ostatecznym końcem lokat jednodniowych, o ponad 2 miliardy złotych. Ubytek ten nie jest duży, jeśli wziąć pod uwagę fakt, że suma zgromadzonych w bankach oszczędności (złotowych i walutowych wynosi ponad 485 miliardów złotych, ale kontrastuje z trendem widocznym w ostatnim półroczu zeszłego roku.

Najnowsze dane opublikowane przez Komisję Nadzoru Finansowego świadczą o dobrej kondycji sektora bankowego. W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2012 roku banki wraz z zagranicznymi oddziałami wypracowały 4,2 mld złotych zysku netto. Współczynnik wypłacalności, odzwierciedlający wyposażenie banków w kapitał, wzrósł do poziomu 13,8%, pozostając znacznie powyżej wymaganego minimum 8%.

Wzrost jest zauważalny także w działalności kredytowej. W ciągu miesiąca portfel kredytów mieszkaniowych zwiększył się o niemal 3 mld złotych, a akcja kredytowa dla przedsiębiorców powiększyła się o 1,16% m/m.

Suma depozytów złotowych gospodarstw domowych w sektorze bankowym z oddziałami zagranicznymi (w mld zł

Źródło: KNF, http:www.knf.gov.pl/Images/sektor_bankowy_2012_03_tcm75-25551.xls

Zatrzymanie wzrostu oszczędności gospodarstw domowych może być tylko sezonowym wahnięciem. Szczególnie interesujące będą dane napływające z banków w kolejnych miesiącach. Zmiany w sposobie naliczania podatku Belki spowodowały, że wraz z początkiem kwietnia znacząco obniżyła się atrakcyjność bankowych depozytów. Część banków zareagowała podniesieniem oprocentowania wkładów, ale nie w tak znaczącym stopniu by zniwelować wyrwę powstałą po likwidacji depozytów jednodniowych. Jednocześnie niepewność utrzymująca się na rynkach kapitałowych wciąż nie zachęca przeciętnego oszczędzającego do poszukiwania bardziej ryzykownych form lokowania nadwyżek.

Źródło: Bankier.pl

autor: Michał Kisiel

Kalkulator Kredytowy

Similar Posts:

Popularity: 1% web directory software