Bank Millennium rozpoczął emisję nowych produktów strukturyzowanych powiązanych z indeksem DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE i surowcami rolnymi – Amerykański Wzrost I i Koszyk Śniadaniowy I.

Amerykański Wzrost I to trzyletni produkt strukturyzowany denominowany w PLN, którego rentowność uzależniona jest od kształtowania się cen indeksu DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE (DJIA. Produkt jest skierowany do inwestorów, którzy podzielają założenie inwestycyjne przewidujące wzrost cen największych amerykańskich spółek w okresie najbliższych trzech lat. Finalna rentowność produktu będzie zależała od kształtowania się wartości indeksu DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE w czasie trwania inwestycji.

 

Zysk z produktu wyliczany jest według następującej formuły: 100% kapitału + MAX (0%; średnia wartość wskaźnika / wartość początkowa wskaźnika – 1

gdzie:

Średnia wartość wskaźnika – średnia wartość oficjalnych poziomów zamknięcia wskaźnika z trzech corocznych obserwacji

Wartość początkowa wskaźnika – oficjalny poziom zamknięcia wskaźnika w Dacie Ustalenia Wartości Początkowej Wskaźnika.

 

Kapitał jest gwarantowany w 100% w Dacie Wykupu.

 

Najważniejsze informacje o produkcie strukturyzowanym Amerykański Wzrost I:

Okres subskrypcji: 5 lipca 2010 r. – 27 lipca 2010 r. do godz. 16.00

Okres inwestycji: 3 lata

Waluta inwestycji: PLN 

Minimalna kwota: 25.000 PLN

Gwarancja kapitału w Dacie Wykupu: 100%

 

Koszyk śniadaniowy I to trzyletni produkt strukturyzowany powiązany z surowcami rolnymi, denominowany w PLN, którego rentowność uzależniona jest od kształtowania się indeksów następujących surowców:

 

Pszenica (S&P GSCI Wheat

Cukier (S&P GSCI Sugar

Kukurydza (S&P GSCI Corn

Kawa (S&P GSCI Coffee

 

Ceny surowców oparte są na indeksach pokazujących oficjalny poziom zamknięcia ogłoszony przez Standard & Poor’s.

 

Produkt jest skierowany do inwestorów poszukujących inwestycji, która może wygenerować atrakcyjne stopy zwrotu w średnim terminie, gwarantując przy tym ochronę kapitału w dacie zapadalności na poziomie 100%.

 

Zysk z produktu uzależniony jest od wartości indeksów surowców rolnych.

 

Produkt strukturyzowany Koszyk Śniadaniowy I może co roku wygenerować 11% kupon, który zostanie naliczony pod warunkiem, że wartość indeksów wszystkich czterech surowców będzie w dacie obserwacji znajdować się na równi albo powyżej 90% swojej wartości początkowej. W przeciwnym wypadku wartość naliczonego kuponu za dany rok będzie wynosić 0%. Kupony będą akumulowane i wypłacane na koniec trwania inwestycji.

 

Jeżeli warunek naliczenia kuponu został spełniony, zysk z produktu wyliczany jest według następującej formuły: 100% kapitału + suma naliczonych kuponów

 

Kapitał jest gwarantowany w 100% w dniu wykupu.

 

Najważniejsze informacje o produkcie strukturyzowanym Śniadaniowy Koszyk I:

Okres subskrypcji: 5 lipca 2010 r. – 27 lipca 2010 r. do godz. 16.00

Okres inwestycji: 3 lata

Waluta inwestycji: PLN 

Minimalna kwota: 25.000 PLN

Gwarancja kapitału w Dacie Wykupu: 100%

Pożyczki pozabankowe

Similar Posts:

Popularity: 1% web directory software