Pełniący funckję głównego ekonomisty Kredyt Banku Jakub Borowski będzie doradzał premierowi – zasiądzie w Radzie Gospodarczej działającej przy Prezesie Rady Ministrów. Nominację na to stanowisko wręczono mu 13 lutego 2012 roku.

Jakub Borowski jest doktorem nauk ekonomicznych, adiunktem w Katedrze Ekonomii II w Szkole Głównej Handlowej. Jest stypendystą DAAD (Uniwersytet Humboldta w Berlinie, uczestnikiem staży badawczych w Narodowym Banku Austrii, o Institut w Monachium, Instytucie DIW w Berlinie i Federalnym Ministerstwie Finansów RFN. Dr Borowski jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych i prasowych poświęconych polityce gospodarczej i strategii przystąpienia Polski do strefy euro. W latach 2003-2004 kierował zespołem ekonomistów NBP, którzy przygotowali Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro. W latach 2009-2010 kierował zespołem pracowników naukowych, którzy opracowali Raport na temat wpływu przygotowań i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012TM na gospodarkę Polski. W czerwcu 2011 r. nakładem Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego ukazała się jego książka pt. Integracja monetarna. Wyzwania dla Polski.

Rada Gospodarcza to organ działający przy Prezesie Rady Ministrów od 2010 roku. W skład zespołu wchodzą ekonomiści, naukowcy i praktycy biznesu, których zadaniem jest przedstawianie premierowi niezależnej i obiektywnej opinii na temat bieżących i planowanych działań rządu. Przewodniczącym Rady jest Jan Krzysztof Bielecki.

Źródło: Kredyt Bank

Pożyczki online

Similar Posts:

Popularity: 1% web directory software