Bank BPH wprowadził do swojej oferty nową usługę dla klientów korporacyjnych – wpłaty w formie zamkniętej – TRANS-Cash BOX.

TRANS-Cash BOX to obsługa gotówkowa w uproszczonej formie, skierowana do przedsiębiorstw, które ze względu na uwarunkowania organizacyjne muszą dokonywać wpłat na swoje konta w formie zamkniętej. Są to przedsiębiorstwa, których obrót gotówkowy stanowi istotną część całkowitego obrotu firmy, a jednocześnie kończą pracę w późnych godzinach lub w nocy, np. sieci sklepów, aptek, hurtownie obracające dużą ilością gotówki.

TRANS-Cash BOX w porównaniu z dotychczasowymi rozwiązaniami obsługi gotówkowej to uproszczona procedura, szybkie załatwienie formalności, bieżące wsparcie dla klienta przy wdrożeniu i w trakcie obsługi operacyjnej przez wyspecjalizowane zespoły banku.

Firmy w ramach usługi TRANS-Cash BOX mogą bezpośrednio korzystać z sieci Banku BPH, w szczególności z 150 tzw. wrzutni pieniędzy, dostępnych o każdej porze doby na terenie całego kraju. Wpłaty mogą być dokonywane także do kas oddziałów banku.

Forma zamknięta oznacza, że klient umieszcza przygotowaną wpłatę w zamkniętym opakowaniu, które gwarantuje, że jego zawartość nie może zostać naruszona bez widocznego naruszenia zewnętrznej powłoki.

autor: Bank BPH

Szybka pożyczka

Similar Posts:

Popularity: 1% web directory software